Türk Mitolojisinde Albıs

Orta Asya’nın Cadı Tasavvuru: Albıs (Alkarısı) Albıs, Türk ve birçok Orta Asya halk inancında, kültüründe ve mitolojisinde “Cadı” anlamına gelir. Albız, Albas, Alpas ve Moğolcada

Continue reading