Kabala nedir kabala âlimleri

KABALA

Kabala veya Yahudi gizemciliği, Musevilik’in birçok gizemini açıklar. “Tanrı yeryüzünü ve insanları niçin yarattı?” sorusundan, “Tanrı o kadar iyiyse, dünyada neden kötülük var?” sorusuna kadar pek çok soruya yanıtlar arar. Kabala, Tevrat ve Talmud’un tefsiriyle gizemli keşiflere erişmeye çalışır. Amacı, gizemli gerçekliği veya Tanrı’ya yükselmenin yolunu bulmaktır.

Kabala inancının merkezi, Tanrı’nın iki şekli olduğu anlayışıdır: Biri, yeryüzünü yaratmak için Tanrı’nın kendisini gösterdiği ve diğeri ise, tümüyle bilinemez olduğu yönündedir. Tanrı’nın iki yönü arasında, bilinemez Tanrı ile görünür Tanrı arasında aracı olan on ‘Sefirot’, yani yaratıcı güç vardır. Kabala’nın uygulayıcıları, bu güçlerin merhamet veya adalet gibi ilahi güçleri dünyaya çekmek için etkilenebileceğine inanırlar. Kabala inancı aynı zamanda Tevrat’taki her bir harfin, şifresi çözülebilecek, güçlü bir anlamı olduğuna inanır.

En önemli Kabala metni, kısaca Zohar olarak bilinen Sefer ha-zohar’dır. Bu eser, on üçüncü yüzyılda İspanya’da Moses ben Shem Tov de Leon tarafından “keşfedilmiş”, daha doğrusu yazılmıştır. De Leon, eseri bir ikinci yüzyıl hahamına ithaf etmiştir. Bu metin, eğer okuyucu çok güçlü bir İbrani İncili bilgisine sahip değilse, neredeyse kavranamaz olan diğer Kabala metinleri gibiydi.

Kabala, ortaçağ boyunca gelişmesine rağmen, bugünkü yaygın erişimi, Hasidik hareketle başlayarak on sekizinci yüzyıl boyunca yayılmasından kaynaklanır. Bugün Kabala, pek çok şöhretli ismin uygulamalarını kabul etmesiyle manşet olmuş durumda. Ancak Kabala uzmanları; ruhani kolyeler, taşlar ve bilezikler içeren Kabala’nın bu şeklinin, geleneksel Kabala inancının bozulmuş bir hali olduğunda ısrar etmektedirler.

Kabala eleştirmenleri, tektanrıcılıkla uzlaştırması zor bir kavrayış olan “Tanrı’nın iki yönü olduğu” fikrinden hoşlanmazlar.

Kabala’nın ünlü takipçileri tarafından takılan kırmızı ipler, söylendiğine göre şeytani ruhları uzak tutarmış.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.