kadın ve erkek dili farkı

Erkek ve kadın beyin yapısı olarak, benzese de bilim dünyasındaki araştırmalarda farklı olduğunu göstermektedir. Erkeklerin beyini keşfe ve analiz olarak sistematik bir yol izlediği görülmektedir.Ve yine yapılan araştırmalarda, kadının empatik (karşısındakinin ruh halini erkeklere göre daha iyi tanıyabilme konusunda bir düsşünce yapısına sahip olduklarını gösteriyor.

Erkekler bir işe odaklandıklarında konuşma konusunda zorlanmaktadır,kadınlar ise hem bir işe motive olup hem de konuşabilme konusunda daha yeteneklidir.Bunun nedeni ise erkeklerin beyni başka uyarıcılara karşı motivasyonunun zayıflamasından kaynaklanmaktadır.

Bir kadın kısa cümleler kurarak sorununun olduğunu belirtmeye çalışırken,( tamam ,iyi. öyle.vs) erkekler ise kısa cümleler kurarken aslında konuşmak istemediğinden değil olduğu şeyi gerçekte belirtmektedir.Kadın ve erkeğin genel kanılara baktığımızda, güş ve güçsüzlük olarak biyolojik bir yapıda zıtlıklarından potansiyel olarak tanımlanır.Oysaki bu durum en basit farklılık olmakla beraber değişkendir.

Erkek tarafından bakıldığında kadınların pisikolojik olarak, anaşılamayan ve karışık bir piskolojiye sahip olmalarından dolayı, erkeklerin kadınları anlama çabasını tembelliğe itmektedir.Bunun nedeni ise sosyal algıları olmaktadır( kadın milleti, kadın dırdır,ı kadınları anlayamazsın,vs.) bu gibi algılar bilinçli ve bilinçsiz olarak akılda yer edinmektedir.Erkekler her şeyin ince ayrıntısına girmekten hoşlamazken, kadınlar ince ayrıntılara fazla takılırlar.Çünkü erkek takdir edilmekten çok saygı görmeyi seçer.Erkekler sıkıntılı ve düşünceli olduğunda, kadının aksine suskunlaşıp yanlız kalmayı tercih eder. Çünkü erkek kadına göre başka bir dili kullanmaktadır.Kadınlar dert anlatmayı hatalarını anlatmayı dertleşmeyi severken erkekler ise tam tersine anlatmayı sevmez hatalarını konuşmak istemez.Erkekler takdir edildikçe şımaracağını düşünen kadınlar olabilir, oysa erkek taktir edildikce motivasyonu artar.

Kadına inanan, kendini aldatır. İnanmayan da kadını aldatır. (çin atasözü)

Kadın peşinde koymanın zararı yoktur.Zararı veren onları yakalamaktır. (JACK DAVIES)

Kesinlikle evlen!Karın iyiyse mutlu, değilse filozof olursun. (SOKRATES)

Değerlendirme: 5 / 5.

Sanatçı, güzel şeylerin yaratıcısıdır. Sanatın amacı, sanatı ortaya çıkarıp sanatçıyı gizli tutmaktır. Eleştirmen, güzel şeylere dair kendi kanısını başka bir yola veya yeni bir malzemeye dönüştürebilen kişidir.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.