Platon

Devlet yönetiminde ahlak ve adalet şarttır.

Bir gün Sokrates sınıfta ders verir iken, asistanına sınıfta kaç kişi olduğunu sorar. Sınıf kalabalık olmasına rağmen, Asistanı sınıfta bir kişi olduğunu söyler. Bunun üzerine Sokrates, ama pencerenin önünden bir çok öğrencinin geçtiğini gördüm der. Bunun üzerine asistan şöyle cevap verir: Hocam okulun kapısının önünde bir taş vardı. Öğrenciler o taşın üzerinden atlayarak sınıfa girdiler. Sadece bir öğrenci eğildi, taşı aldı ve bir tarafa koyarak sınıfa girdi. O öğrencinin adı Platon’du hocam der. İşte bu erdemli yapıdan dolayı sınıfta sadece bir kişi var. İşte sevgili kitapkurtları, düşünceli, erdemli, sorgulayıcı yapısından dolayı Platon’un derslerde tuttuğu notlar sayesinde hocası Sokrates’in ve kendisinin hakkında bilgi sahibi olduk. Platon, Aristo’nun hocası, Sokrates’in de talebesidir. Yunanlı bir filozoftur. M.Ö 427/ 347 yıllarında Atina’da yaşamıştır. Bize yabancı bir Filozof değildir. Adeta bizden biridir. Bu nedenle Ülkemizde de Eflatun diye bilinir. İslam Dünyası ve İslam Bilginleri üzerinde etkisi olmuştur. Mesela, Farabi kendisine muallim ve rehber olarak Platon’u seçmiştir. Platon kitabına ‘İdeal Devlet” diye bir isim belirlemişken, Farabi kitabının ismini Erdemli Devlet, Erdemli Şehir demiştir. Platon, ruhun ölümsüzlüğüne inanmış ve bedeni hazlardan çok ruhun tatmin edilmesini savunmuştur. Bunun için de bilgiye ağırlık vermiştir. Nasıl ki, beden maddi gıdalar ile doyar, ruh da manevi gıdalar ile doyar. Manevi gıdalar ilim ve irfandır. Platon, matematik, tıp gibi ilimlerle uğraşsa da, asıl ününü “Devlet” adlı kitabından ve İdeal Devlet’in nasıl olması gerektiğine dair görüşlerinden almıştır. Platon’un fikir ve düşüncelerinde yöneticiler, yani Devlet Adamları çok büyük önem taşır. Siz bunlara siyasetçiler de diyebilirsiniz. “Ya filozoflar kral, ya da krallar filozof olsun” diyerek, siyasetçi ve Devlet adamlarını işaret ederek, Devleti yönetenlerin filozof niteliğinde olmaları gerektiğini ifade etmiştir. Buraya kadar anlatılanlardan anlaşıldığı üzere, Platon, yöneticilerde ahlak ve erdemli olmaya önem veriyor. “Mutlaka ahlaklı ve erdemli olsunlar ve işlerini doğrulukla, dürüstlükle yerine getirsinler” diyerek onlara yol gösteriyor. Yönetici kesiminin ve tüm Devlet adamlarının ahlak ve erdem sahibi olmaları, toplumda bir bütün olarak huzur ve güven sağlayacaktır. Çünkü toplumda başta olanlar, önde olanlar hep örnek alınırlar. İnsanlar baştakinde ne görürse onu benimser. Ecdadımız, bu nedenle, “balık baştan kokar,” “at sahibine göre kişner” demişlerdir. Saygılarımla…

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.