ŞAMANİZM nedir şaman inancı

ŞAMANİZM Nedir ? Şaman İnancı Ve Şaman Yetenekleri

Şamanizm nedir ? Şaman inancı ve şaman yetenekleri trans hale geçmeleri ve şamanlıkta alemler.

Şamanizm, tüm insanların tarihinde Erken Taş Devri’ne ve hatta daha da geriye dönük olarak gösterilebilen bir vecd ve trans başlatma tekniğidir. Bugün yenilenen ve tekrar uygulanan forma Neo-Şamanizm denir. Şamanizmin Batılılar tarafından çok tanrılı bir din olarak ilk kabulü, Şamanizm hakkında yeterince bilgi sahibi olmayan ilk Batılı gezginlerin Şamanizm hakkında Batı’ya aktardıkları yüzeysel bilgilerden kaynaklanmıştır. Bilim adamları şamanizmin tanımı konusunda hemfikir değiller. Bu, hem şamanizmin farklı yönleri ve unsurlarından hem de çok farklı coğrafyalarda, aynı temelde ama çok farklı şekillerde Şamanizmin varlığından kaynaklanmaktadır.

Şamanizm eski bir şifa geleneğidir ve dahası bir yaşam biçimidir. Doğa ile ve tüm yaratımla bağlantı kurmanın bir yoludur. Şamanizm    Sibirya‘daki Tungus kabilesinden gelmektedir. Antropologlar bu terimi icat ettiler ve bunu dünya çapında yerli kültürler arasındaki manevi ve tören liderlerine atıfta bulunmak için kullandılar.Şaman kelimesi  , bu yerli kültürlerin eski manevi uygulamalarını tanımlamak için kullanılabilir. Açıkçası, çeşitli eski gelenekler arasındaki sayısız benzerlik, kelimenin sürekli genellemesinde rol oynamıştır.

Son birkaç on yıl içinde, “ şamanizm ” terimi , batı dünyasında, özellikle de yeni çağ çevrelerinde yaygınlaşmıştır. Bugün, geleneksel şamanizm biçimleri ile bu terimi kullanan modernize edilmiş, çoğunlukla ezoterik uygulamalar arasında ayrım yapmak zor olabilir.

Şamanizmi tüm yerli kabilelere özgü evrensel manevi bilgelik olarak görebiliriz. Tüm eski manevi uygulamalar doğada kök saldığından şamanizm, insanlar olarak bu doğal bağlantıyı güçlendirebileceğimiz yöntemdir.

Şaman Yetenekleri Trans ve Psişik

Davul ve dans unsurları ile gerçekleştirilen şamanın uçuş denilen transında pozitiflik yoktur. Başka bir deyişle, trans halindeki bir şamanın hiçbir durumu veya eylemi, onun kavrayışının ve iradesinin ötesinde değildir. Şamanın transında, kendisinin yaptığı bir bilinç deneyimi vardır. Bununla birlikte, şaman gerekirse bir ruhla – gönderi olmadan – bağlantı kurabilir. Bazılarına göre bu, bilinç ve kişiliğin kaybolmadığı gözlemlenen bir psişikliktir. Şamanın ruhsal yolculuğu, teosofik terimlerle astral seyahat, akaşik okumalar, ruhların yüksek alemine nüfuz etme ve diğer ruhlarla katıksız bağlantı gibi çeşitli yönlerden gelişir. Usta şamanların Demir Kazık yıldızına yükselebileceği söylenir. İyileştirmek, geleceği bilmek, takıntılı insanları gözlemciyi kovarak takıntılardan kurtarmak, çifte enkarnasyon (dedubluman), büyüler ve sihir (büyü) şamanlarda ortak becerilerdir.

şamanizm nedir? şaman inancı
şamanizm ve şaman inancı

ŞAMANİZM’ DE ALEMLER

Asya Şamanizminde üç alem vardır: Dünya, Yeraltı, Gökyüzü. Ancak bunlar sembolik ifadelerdir. Yeraltı terimi Asya’nın bazı Şamanist geleneklerinde ötesini ifade etmek için kullanılır ve bazı Şamanist geleneklerde ölümden sonra yaşanan kaos ve vicdani hesaplaşma dönemine atıfta bulunmak için kullanılır. Bu nedenle, bazı Şamanist geleneklerde yeraltı çağrıldığında, dünyanın ötesindeki titreşim seviyesi genellikle kaba ve yoğundur. Yeraltı teriminin bu anlamda kullanıldığı şamanist geleneklerde, “gölgeler diyarı” gibi diğer ifadelerle öteki alemin barışçıl ortamları belirtilir. Yakut Türkleri, Çukçılar ve Yukagirler insanın üç “can” olduğunu kabul ederler. Ölüm durumunda biri mezarda kalır, biri “gölgeler diyarına” iner ve üçüncüsü gökyüzüne çıkar. Ölüler bir süre sonra yeryüzünde yeniden doğabilir. Uygurlar, “sansar” a inandıkları sürekli yeniden doğuş olgusuna “sansar” diyorlar.

Asya Şamanizmine göre, özellikle Altay, Yakut ve Uygur Türklerinin geleneklerine göre, insanların yaşadığı yer, ölülerin göç ettiği “yeraltı” (alem-ötesi) ve manevi anlamda Kutsal Gökyüzü olmak üzere üç ortam, kutup veya kazık denilen merkezlerinden geçerken bir eksenle birbirine bağlanırlar. Bu eksen, “göğün göbeği” ile “dünyanın göbeği” arasında yer alır. Bu kavram Altay, Yakut ve Uygur Türklerinin geleneklerinde şu şekilde açıklanmaktadır: İnsanların yaşadığı yer, ölülerin göç ettiği “yeraltı” ve manevi gökyüzü, üç alem veya ortam, içinden geçen bir eksenle birbirine bağlanır. merkezleri. Bu eksenin “yerin karnı” ile “göğün karnı” arasından geçtiği bu ortamların ortasında bulunan delikler veya açıklıklar bir çeşit geçittir. Şamanlar, “uçuş” (trans deneyimi) sırasında bir ortamdan diğerine geçerken bu temas pasajlarını kullanırlar.

Altay, Yakut ve Uygur Türklerinin geleneklerine göre, şamanın “Yeraltı” na inmesi veya “göklere” ulaşması için önce “Dünya Eksenine” gitmesi gerekir. “Yeraltına” inmesi gereken Altay şamanı, önce “uçuş” yolculuğunda “demir dağ” a (Temir taiksha) tırmanır. Bu sembolik “dağ” ı geçip “Dünyanın Göbeği” denilen delikten girerek Dünya’nın Dünya Eksenine tırmanması mümkündür. Gölgeler diyarına giderken, şaman önce “dünyanın göbeğindeki” bu delikten “Dünyanın Ekseni” ne ulaşmalı ve sonra “Yeraltı” nın cehennem gibi kısmından geçmelidir. Ölenler de, ölen kişinin geçemediği takdirde acı çekeceği bir köprü ile karşılaşılan bu yolculuğu yaparlar.

Kuzey ve Orta Asya Şamanizminde yeraltı dünyası 7 veya 9 katlıdır. Ölüm olayı ile vücut terk edildikten sonra bir kısmı yer altı katlarındaki ortamlara, bir kısmı da gökyüzü katlarındaki ortamlara gider. Trans deneyimi sırasında, şaman yapacağı amaca ve uygulamanın türüne bağlı olarak ya yeraltı dünyasına iner ya da gökyüzüne yükselir. Örneğin, bir hastayı iyileştirmek için Cennete gider, ama ölen birinin ruhuna eşlik etmek, hastanın ruhunu geri getirmek (ölmemek) veya istemeyen ölüleri almak için Yeraltı Dünyasına iner. dünyayı “gölgeler diyarına” bırakmak. Ancak herhangi bir nedenle cennete gelecek olan bir şaman, önce yeraltı denen aleme inmelidir. Diğer bir deyişle, “Yeraltı” na (dünyanın ötesine) inmeden hiç kimse Gökyüzüne yükselemez.

ŞAMANİZM DE RUH

Asya şamanizmine göre bir insan vucudunda üç farklı ruh bulunur. İnsanın tüm özelliklerini kullanabilmesi için bu üç ruha ihtiyaç vardır.

–Suld: Bilinç Ruhu

–Ami: His Ruhu

–Özüt: Öz Ruhu

Bu üç ruh arasında en kritik olanı Suld ruhudur. Bu ruh bedenden ayrılırsa ölüm gerçekleşir. Diğer iki ruh ise insanın tecrübe ve yaşantısına göre vucudu terk edebilir. Bu ruhlar hasar gördüğü veya bedeni terk ettiği zaman bir şamandan yardım almak gerekir.

Sult ve Ami ruhu bedene girmeden önce tek parçadır. Bedenden ayrılıp ölüm gerçekleştiğinde, iki ruh birleşerek uçmak istediğimiz üst boyuta geçerler. Ami ruhu ise beden ile birlikte bu dünyada kalır ve söner.

ŞAMANİZM Bilinç Ruhu(sult)

Bu ruh, bilinç olarak adlandırdığımız olgudur. Görme , duyma, hareket ettirme, düşünme, konuşma gibi eylemleri sağlayan ruh bu ruhtur. Bilinç ruhu cenin canlandığı zaman bedene yerleşen ruhtur. Doğum anına kadar beden ile uyum sağlar. Bebeğin anne karnındaki hareketler bu uyum çabasının sonucudur. Ruh bedeb ile uyum sağlamazsa cenin anne karnında ters döner.

Bilinç ruhu belirli yöntemler ile beyin içinde kaydırılabilir. Ruh hangi beyin bölümüne kaydırılırsa o bölüm saha aktif ve işlevsel olur. İnsanlardaaki yetenek farklılıkları tam olarak ruhun beyindeki konumu ile alakalıdır. bilinç ruhu bedenden ayrıldığında ölüm dediğimiz olgu gerçekleşir. Biliç ruhunun güç kaynağı akciğerlerdir. Bu yüzden akciğer sağlığına dikkat etmek gerekir.

ŞAMANİZM His Ruhu (Ami,Sune)

Sezgi,duygu ve hislerimizi yöneten ruhtur. duru görü , telapati, astral seyehat,ruhlarla iletişim gibi olaylar yapabilir ve anı toplayabilir. Bu sayede kahinler ve kamenler gelecek hakkında yorumda bulunabilirler. Yaşadığınız olaylar ve yaşam biçiminiz his ruhunuz üzerinde doğrudan etkilidir. Yaşadığınız yaşam şekli nedeniyle his ruhunuz sizi terk edebilir. His ruhunuzu kaybederseniz geri çağırabilirsiniz.

Ruhu geri çağırmak için;

-Menfeat beklemeden iyilik yapın, kurmaca ve sahte iyilikler ruhunuzu zehirleyebilir.

-Karşınıza iyilik fırsatı geçtiğinde değerlendirin.

-Merhamet duygunuzu geliştirin.

-Bir ay boyunca çevrenizdeki tüm insanların iyi tarafına odaklanın

-Yaşlılar ile iletişiminizi güçlendirin. Onların tecrübelerinden faydalanın.

-Geçmişinizdeki kötü olayları bilincinizden temizleyin.

-Yaptığınız ve yapacağınız tüm eylemleri önce düşünün sonra uygulayın.

şamanizm nedir? şaman inancı
şamanizm inancı ve şaman yyetenekleri

ŞAMANİZM Öz Ruhu (Özüt Ruh)

Kök çakra ile hemen hemen aynı noktada bulunur. Tüm yaşamsal işlevlerinizi kontrol eden ruhtur. Bu ruh yaşam mekanizmanızı ve yaşam sürenizi kontrol eder. Bu ruhun işlevlerine üreme, kan sağlığı, bağışıklık, stres, horman salgılamaları dahildir. Özüt,(Ami) gibi gezmez ancak kaybolabilir. Özüt yok olduğunda bedensel çöküş, menepoz, bitkin düşme gibi durumlar görülebilir. Bazı Türk kabileleri özütlerini uzun süre diri tutabiliyorlar. Bu kabilelerde 150 yaşına kadar yaşama ve kadınlarda 90 yaşına kadar yumurta üretme özellikleri sıkça görülür. Sönen özüt ruhu diriltilemez fakat sönmemesi için güçlendirebilirsiniz.

-Mümkün olduğu kadar sağlıklı beslenin.

-Spor aktivitelerinizi düzenli ve aktif hale getirin.

-Konfor alanınızdan çıkın.

-Diyaframı nefes alırken etkili kullanmaya özen gösterin

-Cinsel hayatınızı canlı tutun.

ESKİ TÜRK MİTOLOJİSİNDE ALBIS OKUMAK İÇİN TIKLAYIN https://liyasel.com/turk-mitolojisinde-albis/

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.